top of page

MUDr. KAREL FLORYK

LÉKAŘ SE SPECIALIZACÍ NA ORTODONCII

VZDĚLÁNÍ

 • Absolvent Gymnázia ve Vyškově, 1976,

 • Absolvent lékařské fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, dnes Masarykovy univerzity, katedry stomatologie, 1981,

 • Atestace I. stupně z Praktického zubního lékařství, 1984,

 • Atestace II. stupně z Ortodoncie, 1990.

ČLENSTVÍ V OBOROVÝCH SPOLEČNOSTECH

 • Dvě volební období člen Čestné rady České stomatologické komory, dále nekandidoval a věnoval se vzdělávání v oboru ortodoncie.

 • V té době byly definovány komorové zákony.

 • Je hrdým a pokorným autorem textu Etického kodexu ČSK.

 • Členství v České ortodontické společnosti, od atestace z ortodoncie. V roce 1990 zvolen do výboru společnosti, zde pracoval dlouhodobě.

 • Od založení časopisu Ortodoncie dodnes člen redakční rady.

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

 • Pedagogická činnost jako externí učitel University Palackého vedl semináře pro lékaře před atestací z ortodoncie, dále praktické stáže postgraduálních studentů Palackého i Masarykovy univerzity ve svých praxích.

 • Aktivní účast na mezinárodních kongresech, Pražské dentální dny, na Slovensku Hovory o stomatológii a přednášky na dalších akcích jako pořadatel nebo j. h.

 • Samostatné opakované kurzy o fotografování v ortodoncii.

 • Časté přednášky pro kolegy stomatology a ortodontisty, z praktické ortodoncie s tématy ergonomie, CT vyšetření a jeho praktické využití, lékařské etiky, estetiky a filosofie oboru.

PŮSOBENÍ

 • MUDr. Karel Floryk působí na dvou pracovištích, v soukromých ortodontických ordinacích ve Vyškově a ve Znojmě

bottom of page